UseReflectionOptimization

DocumentAssembler.UseReflectionOptimization property

Yansıma API’si aracılığıyla gerçekleştirilen özel tip üyelerin çağrılarının dinamik sınıf oluşturma kullanılarak optimize edilip edilmediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar. Varsayılan değer true. ‘dir.

public static bool UseReflectionOptimization { get; set; }

Notlar

Bu optimizasyonu devre dışı bırakmanın tercih edildiği bazı senaryolar vardır. Örneğin, her zaman küçük veri öğeleri koleksiyonlarıyla uğraşıyorsanız, dinamik sınıf oluşturma ek yükü, doğrudan yansıtma API çağrılarının ek yükünden daha fazla fark edilebilir olabilir.

Ayrıca bakınız