KnownTypes

DocumentAssembler.KnownTypes property

Krijgt een ongeordende set (dat wil zeggen een verzameling unieke items) die bevatType objecten die volledig of gedeeltelijk gekwalificeerde namen kunnen worden gebruikt in documentsjablonen die door deze assembler-instantie worden verwerkt om de statische leden van het overeenkomstige type aan te roepen, type casts uit te voeren, enz.

public KnownTypeSet KnownTypes { get; }

Zie ook