Add

KnownTypeSet.Add method

Voegt het gespecificeerde toeType bezwaar maken tegen het stel.

gooitArgumentException in de volgende gevallen:

-type is niets.

-type vertegenwoordigt een type leegte.

-type vertegenwoordigt een onzichtbaar type, dwz een niet-openbaar type of een openbaar genest type dat een niet-openbaar uiterlijk type heeft.

-type vertegenwoordigt een generiek type.

-type vertegenwoordigt een arraytype.

-type is al aan de set toegevoegd.

public void Add(Type type)
Parameter Type Beschrijving
type Type AType bezwaar toe te voegen.

Zie ook