Add

KnownTypeSet.Add method

Belirtilen eklerType sete itiraz.

AtarArgumentException aşağıdaki durumlarda:

-type boş.

-type bir boşluk tipini temsil eder.

-type görünmez bir türü, yani genel olmayan bir türü veya genel olmayan bir dış türe sahip olan genel iç içe geçmiş bir type ‘yi temsil eder.

-type genel bir türü temsil eder.

-type bir dizi tipini temsil eder.

-type sete zaten eklendi.

public void Add(Type type)
Parametre Tip Tanım
type Type AType eklenecek nesne.

Ayrıca bakınız