License

License class

Bileşeni lisanslamak için yöntemler sağlar.

public class License

yapıcılar

İsim Tanım
License() Bu sınıfın yeni bir örneğini başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
IsLicensed { get; } Geçerli bir lisans uygulanmışsa true değerini döndürür; bileşen değerlendirme modunda çalışıyorsa false.

yöntemler

İsim Tanım
SetLicense(Stream) Bileşeni lisanslar.
SetLicense(string) Bileşeni lisanslar.

Ayrıca bakınız