License

License class

Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten.

public class License

Konstruktörer

namn Beskrivning
License() Initierar en ny instans av den här klassen.

Egenskaper

namn Beskrivning
IsLicensed { get; } Returnerar sant om en giltig licens har använts; false om komponenten körs i utvärderingsläge.

Metoder

namn Beskrivning
SetLicense(Stream) Licensierar komponenten.
SetLicense(string) Licensierar komponenten.

Se även