FileFormat

FileFormat enumeration

Anger formatet för en fil.

public enum FileFormat

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Unspecified 0 Anger ett ej inställt värde. Standard.
Doc 1 Anger Microsoft Word 97 - 2007 binära dokumentformat.
Dot 2 Anger Microsoft Word 97 - 2007 binära mallformat.
Docx 3 Anger formatet Office Open XML WordprocessingML Document (makrofritt).
Docm 4 Anger Office Open XML WordprocessingML Macro-Enabled Document-format.
Dotx 5 Anger formatet Office Open XML WordprocessingML Template (makrofritt).
Dotm 6 Anger Office Open XML WordprocessingML Macro-Enabled Mall-format.
FlatOpc 7 Anger Office Open XML WordprocessingML-format som lagras i en platt XML-fil istället för ett ZIP-paket.
FlatOpcMacroEnabled 8 Anger Office Open XML WordprocessingML Macro-Enabled Document-format som lagras i en platt XML-fil istället för ett ZIP-paket.
FlatOpcTemplate 9 Anger Office Open XML WordprocessingML Template-format (makrofritt) lagrat i en platt XML-fil istället för ett ZIP-paket.
FlatOpcTemplateMacroEnabled 10 Anger Office Open XML WordprocessingML Macro-Enabled Mall-format som lagras i en platt XML-fil istället för ett ZIP-paket.
WordML 11 Anger Microsoft Word 2003 WordprocessingML-format.
Odt 12 Anger ODF-textdokumentets format.
Ott 13 Anger formatet för ODF-textdokumentmall.
Xls 14 Anger Microsoft Excel 97 - 2007 binära arbetsboksformat.
Xlsx 15 Anger formatet Office Open XML SpreadsheetML Workbook (makrofritt).
Xlsm 16 Anger Office Open XML SpreadsheetML Macro-Enabled Workbook-format.
Xltx 17 Anger formatet Office Open XML SpreadsheetML Template (makrofritt).
Xltm 18 Anger Office Open XML SpreadsheetML Macro-Enabled Mall-format.
Xlam 19 Anger formatet Office Open XML SpreadsheetML Macro-Enabled Add-in.
Xlsb 20 Anger Microsoft Excel 2007 makroaktiverade binära filformat.
SpreadsheetML 21 Anger Microsoft Excel 2003 SpreadsheetML-format.
Ods 22 Anger ODF-kalkylarksformatet.
Ppt 23 Anger Microsoft PowerPoint 97 - 2007 binära presentationsformat.
Pps 24 Anger Microsoft PowerPoint 97 - 2007 binära bildspelsformat.
Pptx 25 Anger Office Open XML PresentationML Presentation (makrofritt) format.
Pptm 26 Anger Office Open XML PresentationML Macro-Enabled Presentation-format.
Ppsx 27 Anger Office Open XML PresentationML Slide Show (makrofritt) format.
Ppsm 28 Anger Office Open XML PresentationML Macro-Enabled Slide Show-format.
Potx 29 Anger formatet Office Open XML PresentationML Template (makrofritt).
Potm 30 Anger Office Open XML PresentationML Macro-Enabled Template-format.
Odp 31 Anger ODF-presentationsformatet.
MsgAscii 32 Anger formatet Microsoft Outlook Message (MSG) med ASCII-teckenkodning.
MsgUnicode 33 Anger formatet Microsoft Outlook Message (MSG) med Unicode-teckenkodning.
Eml 34 Anger MIME-standardformatet.
Emlx 35 Anger programfilformatet för Apple Mail.app.
Rtf 36 Anger RTF-format.
Text 37 Anger oformaterad text.
Xml 38 Anger XML-formatet för ett allmänt formulär.
Xaml 39 Anger XAML-formatet (Extensible Application Markup Language).
XamlPackage 40 Anger paketformatet XAML (Extensible Application Markup Language).
Html 41 Anger HTML-format.
Mhtml 42 Anger formatet MHTML (webbarkiv).
Xps 43 Anger formatet XPS (XML Paper Specification).
OpenXps 44 Anger formatet OpenXPS (Ecma-388).
Pdf 45 Anger PDF-formatet (Adobe Portable Document).
Epub 46 Anger IDPF EPUB-format.
Ps 47 Anger PS (PostScript)-format.
Pcl 48 Anger PCL-formatet (Printer Control Language).
Svg 49 Anger SVG-formatet (Scalable Vector Graphics).
Tiff 50 Anger TIFF-formatet.
Markdown 51 Anger Markdown-formatet.
Pot 52 Anger Microsoft PowerPoint 97 - 2007 binära mallformat.
Otp 53 Anger ODF-presentationsmallformatet.
Xlt 54 Anger Microsoft Excel 97 - 2007 binära mallformat.

Se även