KnownTypeSet

KnownTypeSet class

Representerar en oordnad uppsättning (det vill säga en samling unika föremål) som innehållerTypeobjekt vilka helt eller delvis kvalificerade namn kan användas i dokumentmallar för att anropa motsvarande -typers statiska medlemmar, utföra typcasts, etc.

public class KnownTypeSet : IEnumerable

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Hämtar antalet objekt i uppsättningen.

Metoder

namn Beskrivning
Add(Type) Lägger till det angivnaType objekt till uppsättningen.
Clear() Tar bort alla objekt från uppsättningen.
GetEnumerator() Returnerar AnIEnumerator objekt att iterera över objekt i uppsättningen.
Remove(Type) Tar bort det angivnaType objekt från uppsättningen.

Se även