Metered

Metered class

Tillhandahåller metoder för att arbeta med mätlicenser.

public class Metered

Konstruktörer

namn Beskrivning
Metered() Skapar en ny instans av den här klassen.

Metoder

namn Beskrivning
SetMeteredKey(string, string) Aktiverar mätlicens för komponenten genom att ange lämpliga offentliga och privata mätbara nycklar.
static GetConsumptionCredit() Returnerar det för närvarande förbrukade antalet krediter.
static GetConsumptionQuantity() Returnerar det för närvarande förbrukade antalet megabyte.

Exempel

I det här exemplet görs ett försök att ställa in mätbara offentliga och privata nycklar:

[C#]

Metered metered = new Metered();
metered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");

[Visual Basic]

Dim metered As Metered = New Metered
metered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey")

Se även