BarcodeSettings

BarcodeSettings class

Representerar en uppsättning inställningar som kontrollerar generering av streckkoder vid sammansättning av ett dokument.

public class BarcodeSettings

Egenskaper

namn Beskrivning
BaseXDimension { get; set; } Hämtar eller ställer in en bas-x-dimension, det vill säga den minsta bredden på enheten för streckkodsstreck och mellanslag. Mätt iGraphicsUnit .
BaseYDimension { get; set; } Hämtar eller ställer in en bas y-dimension, det vill säga den minsta höjden på enheten för 2D streckkodsmoduler. Mätt iGraphicsUnit .
GraphicsUnit { get; set; } Hämtar eller ställer in en grafisk enhet som används för att mätaBaseXDimension ochBaseYDimension . Standardvärdet ärMillimeter .
Resolution { get; set; } Hämtar eller ställer in den horisontella och vertikala upplösningen för en streckkodsbild som genereras. Mätt i dots per tum. Standardvärdet är 96.
UseAutoCorrection { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som indikerar om ett ogiltigt streckkodvärde ska korrigeras automatiskt (om möjligt) för att passa streckkodens specifikation eller ett undantag ska göras för att indikera felet. Standardvärdet är sant.

Se även