FileFormat

FileFormat enumeration

Bir dosyanın biçimini belirtir.

public enum FileFormat

değerler

İsim Değer Tanım
Unspecified 0 Ayarlanmamış bir değer belirtir. Varsayılan.
Doc 1 Microsoft Word 97 - 2007 İkili Belge biçimini belirtir.
Dot 2 Microsoft Word 97 - 2007 İkili Şablon biçimini belirtir.
Docx 3 Office Açık XML Kelime İşlemeML Belgesi (makro içermeyen) biçimini belirtir.
Docm 4 Office Açık XML Kelime İşlemeML Makro-Etkin Belge biçimini belirtir.
Dotx 5 Office Açık XML Kelime İşlemeML Şablonu (makro içermeyen) biçimini belirtir.
Dotm 6 Office Açık XML Kelime İşlemeML Makro Etkin Şablon biçimini belirtir.
FlatOpc 7 ZIP paketi yerine düz bir XML dosyasında saklanan Office Açık XML Kelime İşlemeML biçimini belirtir.
FlatOpcMacroEnabled 8 Bir ZIP paketi yerine düz bir XML dosyası içinde depolanan Office Açık XML Kelime İşlemeML Makro-Etkin Belge biçimini belirtir.
FlatOpcTemplate 9 Bir ZIP paketi yerine düz bir XML dosyası içinde depolanan Office Açık XML Kelime İşlemeML Şablonu (makro içermeyen) biçimini belirtir.
FlatOpcTemplateMacroEnabled 10 Bir ZIP paketi yerine düz bir XML dosyası içinde depolanan Office Açık XML Kelime İşlemeML Makro-Etkin Şablon biçimini belirtir.
WordML 11 Microsoft Word 2003 WordprocessingML biçimini belirtir.
Odt 12 ODF Metin Belgesi biçimini belirtir.
Ott 13 ODF Metin Belgesi Şablonu biçimini belirtir.
Xls 14 Microsoft Excel 97 - 2007 İkili Çalışma Kitabı biçimini belirtir.
Xlsx 15 Office Açık XML Elektronik TablosuML Çalışma Kitabı (makro içermeyen) biçimini belirtir.
Xlsm 16 Office Açık XML Elektronik TablosuML Makro Etkin Çalışma Kitabı biçimini belirtir.
Xltx 17 Office Açık XML Elektronik TablosuML Şablonu (makro içermeyen) biçimini belirtir.
Xltm 18 Office Açık XML Elektronik TabloML Makro Etkin Şablon biçimini belirtir.
Xlam 19 Office Açık XML Elektronik TablosuML Makro Etkin Eklenti biçimini belirtir.
Xlsb 20 Microsoft Excel 2007 Makro Etkin İkili Dosya biçimini belirtir.
SpreadsheetML 21 Microsoft Excel 2003 SpreadsheetML biçimini belirtir.
Ods 22 ODF Elektronik Tablo formatını belirtir.
Ppt 23 Microsoft PowerPoint 97 - 2007 İkili Sunum formatını belirtir.
Pps 24 Microsoft PowerPoint 97 - 2007 İkili Slayt Gösterisi formatını belirtir.
Pptx 25 Office Open XML PresentationML Presentation (makrosuz) biçimini belirtir.
Pptm 26 Office Açık XML PresentationML Makro Etkinleştirilmiş Sunum formatını belirtir.
Ppsx 27 Office Açık XML PresentationML Slayt Gösterisi (makrosuz) biçimini belirtir.
Ppsm 28 Office Açık XML PresentationML Makro Etkin Slayt Gösterisi biçimini belirtir.
Potx 29 Office Açık XML PresentationML Şablonu (makrosuz) biçimini belirtir.
Potm 30 Office Açık XML PresentationML Makro Etkinleştirilmiş Şablon biçimini belirtir.
Odp 31 ODF Sunum formatını belirtir.
MsgAscii 32 ASCII karakter kodlamasını kullanarak Microsoft Outlook Mesajı (MSG) formatını belirtir.
MsgUnicode 33 Unicode karakter kodlamasını kullanarak Microsoft Outlook Mesajı (MSG) formatını belirtir.
Eml 34 MIME standart biçimini belirtir.
Emlx 35 Apple Mail.app program dosyası biçimini belirtir.
Rtf 36 RTF biçimini belirtir.
Text 37 Düz metin biçimini belirtir.
Xml 38 Genel bir formun XML biçimini belirtir.
Xaml 39 Genişletilebilir Uygulama İşaretleme Dili (XAML) biçimini belirtir.
XamlPackage 40 Genişletilebilir Uygulama İşaretleme Dili (XAML) paket biçimini belirtir.
Html 41 HTML biçimini belirtir.
Mhtml 42 MHTML (Web arşivi) biçimini belirtir.
Xps 43 XPS (XML Kağıt Belirtimi) biçimini belirtir.
OpenXps 44 OpenXPS (Ecma-388) biçimini belirtir.
Pdf 45 PDF (Adobe Portable Document) biçimini belirtir.
Epub 46 IDPF EPUB biçimini belirtir.
Ps 47 PS (PostScript) biçimini belirtir.
Pcl 48 PCL (Yazıcı Kontrol Dili) biçimini belirtir.
Svg 49 SVG (Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri) biçimini belirtir.
Tiff 50 TIFF biçimini belirtir.
Markdown 51 İşaretleme biçimini belirtir.
Pot 52 Microsoft PowerPoint 97 - 2007 İkili Şablon biçimini belirtir.
Otp 53 ODF Sunum Şablonu biçimini belirtir.
Xlt 54 Microsoft Excel 97 - 2007 İkili Şablon biçimini belirtir.

Ayrıca bakınız