DocumentAssemblyOptions

DocumentAssemblyOptions enumeration

davranışını kontrol eden seçenekleri belirtir.DocumentAssembler bir belgeyi birleştirirken.

[Flags]
public enum DocumentAssemblyOptions

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Varsayılan seçenekleri belirtir.
AllowMissingMembers 1 Eksik nesne üyelerine derleyici tarafından boş hazır değerler olarak davranılması gerektiğini belirtir. Bu seçenek yalnızca örnek (yani statik olmayan) nesne üyelerine ve uzantı yöntemlerine erişimi etkiler. Bu seçeneği ayarlanmamışsa, derleyici eksik bir nesne üyesiyle karşılaştığında bir istisna atar.
UpdateFieldsAndFormulas 2 Sözcük İşleme sonuç belgelerinin alanlarının ve Elektronik Tablo belgelerinin formüllerinin birleştirici tarafından güncellenmesi gerektiğini belirtir.
RemoveEmptyParagraphs 4 Şablon sözdizimi etiketleri kaldırıldıktan veya boş değerlerle değiştirildikten sonra birleştiricinin boş kalan paragrafları kaldırması gerektiğini belirtir.
InlineErrorMessages 8 Çeviricinin şablon sözdizimi hata iletilerini çıktı belgelerine satır içi olarak eklemesi gerektiğini belirtir. Bu seçenek ayarlanmazsa, derleyici bir sözdizimi hatasıyla karşılaştığında bir istisna atar.

Ayrıca bakınız