BarcodeSettings

BarcodeSettings class

Bir belgeyi bir araya getirirken barkod oluşturmayı kontrol eden bir dizi ayarı temsil eder.

public class BarcodeSettings

Özellikleri

İsim Tanım
BaseXDimension { get; set; } Temel x boyutunu, yani barkod çubukları ve boşluk biriminin en küçük genişliğini alır veya ayarlar. ÖlçülenGraphicsUnit .
BaseYDimension { get; set; } Temel y boyutunu, yani 2B barkod modüllerinin biriminin en küçük yüksekliğini alır veya ayarlar. ÖlçülenGraphicsUnit .
GraphicsUnit { get; set; } Ölçmek için kullanılan bir grafik birimini alır veya ayarlarBaseXDimension VeBaseYDimension . Varsayılan değer:Millimeter .
Resolution { get; set; } Oluşturulan bir barkod görüntüsünün yatay ve dikey çözünürlüğünü alır veya ayarlar. İnç başına dots cinsinden ölçülmüştür. Varsayılan değer 96. ‘dir.
UseAutoCorrection { get; set; } Geçersiz bir barkod değerinin barkodun özelliklerine uyması için otomatik olarak (mümkünse) düzeltilmesi veya hatayı belirtmek için bir istisna atılması gerekip gerekmediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar. Varsayılan değer true’dur.

Ayrıca bakınız