KnownTypeSet

KnownTypeSet class

Aşağıdakileri içeren sıralanmamış bir kümeyi (yani benzersiz öğelerden oluşan bir koleksiyonu) temsil eder:Type karşılık gelen türlerinin statik üyelerini çağırmak, tür atamaları gerçekleştirmek vb. için belge şablonlarında tamamen veya kısmen nitelenmiş adlar kullanılabilen nesneleri.

public class KnownTypeSet : IEnumerable

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Setteki öğelerin sayısını alır.

yöntemler

İsim Tanım
Add(Type) Belirtilen eklerType sete itiraz. AtarArgumentException in aşağıdaki durumlarda:
Clear() Kümedeki tüm öğeleri kaldırır.
GetEnumerator() An döndürürIEnumerator set. öğelerini yinelemek için nesne
Remove(Type) Belirtilenleri kaldırırType kümeden nesne. AtarArgumentException if type null.

Ayrıca bakınız