KnownTypeSet

KnownTypeSet class

Aşağıdakileri içeren sıralanmamış bir kümeyi (yani benzersiz öğelerden oluşan bir koleksiyonu) temsil eder:Typekarşılık gelen türlerinin statik üyelerini çağırmak, tür atamaları gerçekleştirmek vb. için belge şablonlarında tamamen veya kısmen nitelenmiş adlar kullanılabilen nesneleri.

public class KnownTypeSet : IEnumerable

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Setteki öğelerin sayısını alır.

yöntemler

İsim Tanım
Add(Type) Belirtilen eklerType sete itiraz.
Clear() Kümedeki tüm öğeleri kaldırır.
GetEnumerator() An döndürürIEnumerator set. öğelerini yinelemek için nesne
Remove(Type) Belirtilenleri kaldırırType kümeden nesne.

Ayrıca bakınız