Metered

Metered class

Ölçülü lisanslama ile çalışmak için yöntemler sağlar.

public class Metered

yapıcılar

İsim Tanım
Metered() Bu sınıfın yeni bir örneğini oluşturur.

yöntemler

İsim Tanım
SetMeteredKey(string, string) Uygun genel ve özel ölçülü anahtarları belirterek bileşen için ölçülü lisanslamayı etkinleştirir.
static GetConsumptionCredit() Şu anda tüketilen kredi sayısını verir.
static GetConsumptionQuantity() Şu anda tüketilen megabayt sayısını döndürür.

Örnekler

Bu örnekte, ölçülü genel ve özel anahtarları ayarlamak için bir girişimde bulunuldu:

[C#]

Metered metered = new Metered();
metered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");

[Visual Basic]

Dim metered As Metered = New Metered
metered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey")

Ayrıca bakınız