MergeType

MergeType enumeration

Räknar typen av cellsammanfogning.

public enum MergeType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Cell sammanfogas inte.
Horizontal 1 Cell sammanfogas längs raden.
Vertical 2 Cell sammanfogas längs kolumnen.
Range 3 Cell sammanfogas längs rad- och kolumnskapande område.

Se även