IDocumentInfo

IDocumentInfo interface

Definierar dokumentbeskrivningsegenskaper.

public interface IDocumentInfo

Egenskaper

namn Beskrivning
FileType { get; set; } Dokumenttyp
PageCount { get; set; } Antal sidor
PagesInfo { get; set; } Sidinformation ( sidnummer, bredd, höjd )
Size { get; set; } Filstorlek

Se även