RevisionAction

RevisionAction enumeration

Bir revizyona uygulanabilecek eylem.

public enum RevisionAction

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Yapacak bir şey yok.
Accept 1 Revizyon, INSERTION türündeyse görüntülenecek veya DELETION. türündeyse kaldırılacaktır.
Reject 2 INSERTION türündeyse revizyon kaldırılacak veya DELETION. türündeyse görüntülenecektir.

Ayrıca bakınız