RevisionType

RevisionType enumeration

İzlenen değişikliğin türünü belirtir

public enum RevisionType

değerler

İsim Değer Tanım
Insertion 0 Belgeye yeni içerik eklendi.
Deletion 1 İçerik belgeden kaldırıldı.
FormatChange 2 Üst düğüme biçimlendirme değişikliği uygulandı.
StyleDefinitionChange 3 Üst stile biçimlendirme değişikliği uygulandı.
Moving 4 İçerik belgeye taşındı.

Ayrıca bakınız