Source

Comparer.Source property

Karşılaştırılan kaynak dosya.

public Document Source { get; }

Ayrıca bakınız