Add

Add(string)

Dosyayı karşılaştırmaya ekler.

public void Add(string filePath)
Parametre Tip Tanım
filePath String Karşılaştırılan dosya yolu

Ayrıca bakınız


Add(string, LoadOptions)

Dosyayı belirtilen yükleme seçenekleriyle karşılaştırmaya ekler.

public void Add(string filePath, LoadOptions loadOptions)
Parametre Tip Tanım
filePath String Karşılaştırılan dosya yolu
loadOptions LoadOptions Yükleme seçenekleri

Notlar

Daha fazla bilgi edin

Ayrıca bakınız


Add(Stream)

Belge akışını karşılaştırmaya ekler.

public void Add(Stream document)
Parametre Tip Tanım
document Stream Karşılaştırılan belge akışı

Notlar

Daha fazla bilgi edin

Ayrıca bakınız


Add(Stream, LoadOptions)

Belirtilen yükleme seçenekleriyle karşılaştırmak için belge akışı ekler.

public void Add(Stream document, LoadOptions loadOptions)
Parametre Tip Tanım
document Stream Karşılaştırılan belge akışı
loadOptions LoadOptions Yükleme seçenekleri

Notlar

Daha fazla bilgi edin

Ayrıca bakınız