Document

Document class

Representerar jämförda dokument.

public class Document

Konstruktörer

namn Beskrivning
Document(Stream) Initierar ny instans avDocument class.
Document(string) Initierar ny instans avDocument class.
Document(Stream, string) Initierar ny instans avDocument class.
Document(string, string) Initierar ny instans avDocument class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Changes { get; set; } Lista över ändringar.
Name { get; set; } Dokumentnamn.
Password { get; } Dokumentlösenord.
Stream { get; } Dokumentström.

Metoder

namn Beskrivning
GeneratePreview(PreviewOptions) Genererar förhandsgranskning av dokumentsidor.
GetDocumentInfo() Får information om dokument - dokumenttyp, antal sidor, sidstorlekar etc.

Se även