Metered

Metered constructor

Yeni bir örneğini başlatır.Metered sınıf.

public Metered()

Ayrıca bakınız