SetMeteredKey

Metered.SetMeteredKey method

Tarifeli genel ve özel anahtarı ayarlar

public void SetMeteredKey(string publicKey, string privateKey)
Parametre Tip Tanım
publicKey String Genel anahtar
privateKey String Özel anahtar

Ayrıca bakınız