CompressionFileType

CompressionFileType class

Definierar komprimeringsformat. Inkluderar följande filtyper: Zip . Rar . SevenZ . Tar . Gz . Gzip . Bz2 . Läs mer om komprimeringsformathär .

public sealed class CompressionFileType : FileType

Konstruktörer

namn Beskrivning
CompressionFileType() Serialiseringskonstruktor

Egenskaper

namn Beskrivning
Description { get; } Filtypsbeskrivning
Extension { get; } Filtillägget
Family { get; } Filfamiljen
FileFormat { get; } Filformatet

Metoder

namn Beskrivning
CompareTo(object) Jämför aktuellt objekt med annat.
override Equals(Enumeration) Bestämmer om två objektinstanser är lika.
override Equals(object) Bestämmer om två objektinstanser är lika.
override GetHashCode() Fungerar som standard hash-funktion.
override ToString() Strängrepresentation

Fält

namn Beskrivning
static readonly Bz2 BZ2 är komprimerade filer som genereras med BZIP2-komprimeringsmetoden med öppen källkod, mestadels på UNIX- eller Linux-system. Den används för komprimering av en enda fil och är inte avsedd för arkivering av flera filer. Läs mer om detta filformathär .
static readonly Cab En fil med filtillägget .cab tillhör en Windows-kabinettfil som tillhör kategorin systemfiler. Det är en fil som sparas i arkivfilformatet i versionerna av Microsoft Windows som stöder komprimerade dataalgoritmer, såsom LZX, Quantum och ZIP. Läs mer om detta filformathär .
static readonly Cpio Cpio är ett allmänt filarkiveringsverktyg och dess tillhörande filformat. Det är främst installerat på Unix-liknande datoroperativsystem.
static readonly Gz En GZ-fil är ett komprimerat arkiv som skapas med hjälp av standardkompressionsalgoritmen gzip (GNU zip). Den kan innehålla flera komprimerade filer, kataloger och filstubbar. Läs mer om detta filformathär .
static readonly Gzip En Gzip-fil är ett komprimerat arkiv som skapas med hjälp av standardkompressionsalgoritmen för gzip (GNU zip). Den kan innehålla flera komprimerade filer, kataloger och filstubbar. Läs mer om detta filformathär .
static readonly Lz En fil med filtillägget .lz är en komprimerad arkivfil skapad med Lzip, som är ett gratis kommandoradsverktyg för komprimering. Den stöder sammanlänkning för att komprimera stödfiler. LZ-filer har mediatyp application/lzip och stöder högre komprimeringskvoter än BZ2. Läs mer om detta filformathär .
static readonly Lzma En fil med tillägget .lzma är en komprimerad arkivfil skapad med komprimeringsmetoden LZMA (Lempel-Ziv-Markov chain Algorithm). Dessa finns/används huvudsakligen på Unix operativsystem och liknar andra komprimeringsalgoritmer som ZIP för att minimera filstorleken. Läs mer om detta filformathär .
static readonly Rar Filer med tillägget .rar är arkivfiler som skapas för att lagra information i komprimerad eller normal form. RAR, som står för Roshal ARchive file format. Läs mer om detta filformathär .
static readonly SevenZ 7z är ett arkiveringsformat för att komprimera filer och mappar med ett högt komprimeringsförhållande. Den är baserad på Open Source-arkitektur som gör det möjligt att använda alla komprimerings- och krypteringsalgoritmer. Läs mer om detta filformathär .
static readonly Tar Filer med tillägget .tar är arkiv skapade med Unix-baserat verktyg för att samla in en eller flera filer. Flera filer lagras i ett okomprimerat format med stöd för att lägga till såväl filer som mappar till arkivet. Läs mer om detta filformathär .
static readonly Xz XZ är ett komprimerat filformat som använder LZMA2-komprimeringsalgoritmen. Det designades som en ersättning för de populära formaten gzip och bzip2 och erbjuder ett antal fördelar jämfört med dessa äldre standarder. Läs mer om detta filformathär .
static readonly Z AZ-fil är en kategori av filer som tillhör UNIX-komprimerade datafiler. Komprimerade Unix-filer är den mest populära och mest använda tilläggstypen för Z-filen. Läs mer om detta filformathär .
static readonly Zip En fil med filtillägget .zip är ett arkiv som kan innehålla en eller flera filer eller kataloger. Arkivet kan ha komprimering tillämpad på de inkluderade filerna för att minska ZIP-filstorleken. Läs mer om detta filformathär .

Se även