VideoFileType

VideoFileType class

Definierar videodokument Inkluderar följande typer: Mp4 , Avi , Flv , Mkv , Mov , Webm , Wmv , Läs mer om videoformathär .

public sealed class VideoFileType : FileType

Konstruktörer

namn Beskrivning
VideoFileType() Serialiseringskonstruktor

Egenskaper

namn Beskrivning
Description { get; } Filtypsbeskrivning
Extension { get; } Filtillägget
Family { get; } Filfamiljen
FileFormat { get; } Filformatet

Metoder

namn Beskrivning
CompareTo(object) Jämför aktuellt objekt med annat.
override Equals(Enumeration) Bestämmer om två objektinstanser är lika.
override Equals(object) Bestämmer om två objektinstanser är lika.
override GetHashCode() Fungerar som standard hash-funktion.
override ToString() Strängrepresentation

Fält

namn Beskrivning
static readonly Avi AVI-filformatet är ett ljudvideo-multimediacontainerformat som introducerades av Microsoft. Den innehåller ljud- och videodata som skapats och komprimerats med hjälp av flera codecs (Coders/Decoders) som XVid och DivX. Läs mer om detta filformathär .
static readonly Flv FLV (Flash Video) är ett containerfilformat med filtillägget .flv. FLV används för att leverera ljud-/videoinnehåll över internet genom att använda Adobe Flash Player eller Adobe Air. Läs mer om detta filformathär .
static readonly Mkv MKV (Matroska Video) är en multimediabehållare som liknar MOV- och AVI-format men den stöder mer än ett ljud- och undertextspår i samma fil. En MKV-fil är Matroskas multimediacontainerformat som används för video. Läs mer om detta filformathär .
static readonly Mov MOV- eller QuickTime-filformat är en multimediabehållare som utvecklats av Apple: innehåller ett eller flera spår, varje spår innehåller en viss typ av data, t.ex. video, ljud, text, etc. Läs mer om detta filformathär .
static readonly Mp4 MP4 (förkortning av MPEG-4 del 14) är ett filformat baserat på ISO/IEC 14496-12:2004 som är baserat på QuickTime File Format men som formellt anger stöd för Initial Object Descriptors (IOD) och andra MPEG-funktioner. Learn mer om detta filformathär .
static readonly Webm En fil med filtillägget .webm är en videofil baserad på det öppna, royaltyfria filformatet WebM. Den har utformats för att dela video på webben och definierar filbehållarens struktur inklusive video- och ljudformat. Läs mer om detta filformathär .
static readonly Wmv Advanced Systems Format (ASF) är en digital multimediabehållare designad främst för att lagra och överföra mediaströmmar. Läs mer om detta filformathär .

Se även