IConversionCompleted

IConversionCompleted interface

Hantera konverteringen genomförd

public interface IConversionCompleted

Metoder

namn Beskrivning
OnConversionCompleted(Action<Stream, string>) Ta emot konverterad dokumentström. Aktiveras endast om “ConvertTo(string fileName)” eller ConvertTo(convertedStreamProvider)" är inställd.

Se även