IConversionGetPossibleConversions

IConversionGetPossibleConversions interface

Får möjliga konverteringar för källdokumentet.

public interface IConversionGetPossibleConversions

Metoder

namn Beskrivning
GetPossibleConversions() Får möjliga konverteringar för källdokumentet.

Se även