IConversionConvert

IConversionConvert interface

Utför konvertering

public interface IConversionConvert

Metoder

namn Beskrivning
Convert() Utför konverteringskedja

Se även