MetadataType

MetadataType enumeration

Anger typen av ett metadatapaket.

public enum MetadataType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Undefined 0 Typen av ett metadatapaket är odefinierad.
Root 1 Ett rotmetadatapaket som innehåller andra formatspecifika paket.
Xmp 2 Ett XMP-metadatapaket.
Exif 3 Ett EXIF-metadatapaket,
Iptc 4 Ett IPTC-metadatapaket,
DublinCore 5 Ett Dublin Core-metadatapaket.
ImageResourceBlock 6 Ett Photoshops inbyggda metadatapaket.
FileFormat 7 Ett paket som innehåller information om formatet på en laddad fil.
DigitalSignature 8 Ett paket som innehåller digital signaturmetadata.
Presentation 9 Ett presentationsmetadatapaket.
Spreadsheet 10 Ett kalkylarksmetadatapaket.
WordProcessing 11 Ett ordbehandlingsmetadatapaket.
Diagram 12 Ett diagrammetadatapaket.
Note 13 Ett metadatapaket som innehåller information om en elektronisk anteckningsfil.
ProjectManagement 14 Ett metadatapaket som innehåller information om en projektledningsfil.
Pdf 15 Ett PDF-metadatapaket.
DocumentStatistics 16 Ett paket som innehåller dokumentstatistik.
Psd 17 Ett metadatapaket som innehåller information om ett Photoshop-dokument.
Jpeg2000 18 Ett inbyggt JPEG2000-metadatapaket.
Dicom 19 Ett inbyggt DICOM-metadatapaket.
Bmp 20 Ett inbyggt BMP-metadatapaket.
Wav 21 Ett inbyggt WAV-metadatapaket.
ID3V1 22 En ID3V1-tagg.
ID3V2 23 En ID3V2-tagg.
MpegAudio 24 Ett inbyggt MPEG-ljud-metadatapaket.
Lyrics3 25 Ett Lyrics3-metadatapaket.
ApeV2 26 Ett APEv2-metadatapaket.
Avi 27 Ett AVI-videoinbyggt metadatapaket.
Flv 28 Ett FLV-videoinbyggt metadatapaket.
Asf 29 Ett ASF-videoinbyggt metadatapaket.
Mov 30 En QuickTime-video.
Matroska 31 Ett inbyggt metadatapaket extraherat från en video kodad med Matroska multimediabehållare.
Zip 32 Ett inbyggt metadatapaket i ett ZIP-arkiv.
VCard 33 Ett inbyggt metadatapaket för ett VCard.
Epub 34 Ett inbyggt metadatapaket för en EPUB e-bok.
OpenType 35 Ett OpenType-teckensnittsmetadatapaket.
Cad 36 Ett metadatapaket extraherat från en CAD-ritning.
Eml 37 Ett EML-meddelandemetadatapaket.
Msg 38 Ett MSG-meddelandemetadatapaket.
Torrent 39 Ett metadatapaket för torrentfil. Mer information hittar du påhttps://en.wikipedia.org/wiki/Torrent_file/ .
Png 40 Ett PNG-bildmetadatapaket.

Se även