TagCategory

TagCategory class

Vertegenwoordigt een set tags met enkele gedeelde kenmerken.

public class TagCategory

methoden

Naam Beschrijving
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook