TimeTagCategory

TimeTagCategory class

Biedt tags die metadata-eigenschappen markeren die worden gebruikt om de levenscyclus van een bestand te beschrijven. De tags hebben betrekking op tijdstippen waarop een bestand of intellectuele inhoud is gemaakt, bewerkt, afgedrukt, enz.

public class TimeTagCategory : TagCategory

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Created { get; } Haalt de tag op die de datum aangeeft waarop een bestand is gemaakt.
Duration { get; } Haalt de tag op die de duur van een mediabestand aangeeft.
Expired { get; } Haalt de tag op die de laatste datum labelt waarop de eigenaar van plan is de bestandsgegevens te gebruiken.
IntellectualContentCreated { get; } Krijgt de tag die de datum aangeeft waarop de intellectuele inhoud van een bestand is gemaakt.
Modified { get; } Haalt de tag op die de datum aangeeft waarop een bestand is bewerkt.
Printed { get; } Haalt de tag op die de datum aangeeft waarop een bestand is afgedrukt.
Published { get; } Krijgt de tag die de datum aangeeft waarop een bestand beschikbaar is gekomen.
TotalEditingTime { get; } Haalt de tag op die de totale bewerkingstijd van een bestand aangeeft.

methoden

Naam Beschrijving
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook