TagCategory

TagCategory class

Bazı ortak özelliklere sahip bir dizi etiketi temsil eder.

public class TagCategory

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız