Published

TimeTagCategory.Published property

Krijgt de tag die de datum aangeeft waarop een bestand beschikbaar is gekomen.

public PropertyTag Published { get; }

Eigendoms-waarde

De tag die de datum aangeeft waarop een bestand beschikbaar is gekomen.

Zie ook