TimeTagCategory

TimeTagCategory class

Bir dosyanın yaşam döngüsünü açıklamak için kullanılan meta veri özelliklerini işaretleyen etiketler sağlar. Etiketler, bir dosyanın veya fikri içeriğin oluşturulduğu, düzenlendiği, yazdırıldığı vb. zaman noktalarıyla ilgilenir.

public class TimeTagCategory : TagCategory

Özellikleri

İsim Tanım
Created { get; } Bir dosyanın oluşturulduğu tarihi gösteren etiketi alır.
Duration { get; } Bir ortam dosyasının süresini belirten etiketi alır.
Expired { get; } Sahibin dosya verilerinin kullanılmasını amaçladığı en son tarihi etiketleyen etiketi alır.
IntellectualContentCreated { get; } Bir dosyanın fikri içeriğinin oluşturulduğu tarihi gösteren etiketi alır.
Modified { get; } Bir dosyanın düzenlendiği tarihi gösteren etiketi alır.
Printed { get; } Bir dosyanın yazdırıldığı tarihi gösteren etiketi alır.
Published { get; } Bir dosyanın kullanıma sunulduğu tarihi gösteren etiketi alır.
TotalEditingTime { get; } Bir dosyanın toplam düzenleme süresini gösteren etiketi alır.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız