GetAttachmentKey

CacheKeys.GetAttachmentKey method

Retourneert een unieke identificatie voor het cache-item dat het bijlagebestand vertegenwoordigt.

public static string GetAttachmentKey(string attachmentId)
Parameter Type Beschrijving
attachmentId String Unieke (in de context van een enkel bestand) identificatie van de bijlage.

Winstwaarde

Unieke identificatie voor het cache-item dat het bijlagebestand vertegenwoordigt.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentException Wanneer gegooidattachmentId is null of leeg.

Zie ook