GetResourceFilter

CacheKeys.GetResourceFilter method

Retourneert filtertekenreeks om te zoeken naar cachevermeldingen die representerenResource objecten.

public static string GetResourceFilter(int pageNumber)
Parameter Type Beschrijving
pageNumber Int32 Het aantal pagina’s.

Winstwaarde

Filtertekenreeks om te zoeken naar cachevermeldingen die vertegenwoordigenResource voorwerpen.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentException Wanneer gegooidpageNumber kleiner is dan of gelijk is aan nul.

Zie ook