GetPageKey

CacheKeys.GetPageKey method

Retourneert een unieke identificatie voor het cache-item dat het paginabestand vertegenwoordigt.

public static string GetPageKey(int pageNumber, string extension)
Parameter Type Beschrijving
pageNumber Int32 Het nummer van de pagina.
extension String Het achtervoegsel van de bestandsnaam (inclusief de punt “.”) bijv. “.doc”.

Winstwaarde

Unieke identificatie voor het cache-item dat het paginabestand vertegenwoordigt.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentException Wanneer gegooidpageNumber kleiner is dan of gelijk is aan nul.
ArgumentException Wanneer gegooidextension is null of leeg.

Zie ook