GetFileKey

CacheKeys.GetFileKey method

Retourneert een unieke identificatie voor het cache-item dat bestand vertegenwoordigt.

public static string GetFileKey(string extension)
Parameter Type Beschrijving
extension String Het achtervoegsel van de bestandsnaam (inclusief de punt “.”) bijv. “.doc”.

Winstwaarde

Unieke identificatie voor het cache-item dat het bestand vertegenwoordigt.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentException Wanneer gegooidextension is null of leeg.

Zie ook