GetResourceKey

CacheKeys.GetResourceKey method

Retourneert een unieke identificatie voor de cachevermelding die staat voorResource object.

public static string GetResourceKey(int pageNumber, Resource resource)
Parameter Type Beschrijving
pageNumber Int32 Het nummer van de pagina.
resource Resource De HTML-bron.

Winstwaarde

Unieke identificatie voor het cache-item dat staat voorResource voorwerp.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentException Wanneer gegooidpageNumber kleiner is dan of gelijk is aan nul.
ArgumentNullException Wanneer gegooidresource is niets.

Zie ook