FileCache

FileCache(string)

Maakt een nieuw exemplaar vanFileCache klasse.

public FileCache(string cachePath)
Parameter Type Beschrijving
cachePath String Relatief of absoluut pad waar de documentcache wordt opgeslagen.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidcachePath is niets.

Zie ook


FileCache(string, string)

Maakt een nieuw exemplaar vanFileCache klasse.

public FileCache(string cachePath, string cacheSubFolder)
Parameter Type Beschrijving
cachePath String Relatief of absoluut pad waar de documentcache wordt opgeslagen.
cacheSubFolder String De submap waaraan moet worden toegevoegdcachePath.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidcachePath is niets.
ArgumentNullException Wanneer gegooidcacheSubFolder is niets.

Zie ook