Set

FileCache.Set method

Serialiseert gegevens naar de lokale schijf.

public void Set(string key, object value)
Parameter Type Beschrijving
key String Een unieke identificatie voor het cache-item.
value Object Het object om te serialiseren.

Zie ook