FileCache

FileCache(string)

Yeni örneğini oluştururFileCache sınıf.

public FileCache(string cachePath)
Parametre Tip Tanım
cachePath String Belge önbelleğinin depolanacağı göreli veya mutlak yol.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıcachePath boş.

Ayrıca bakınız


FileCache(string, string)

Yeni örneğini oluştururFileCache sınıf.

public FileCache(string cachePath, string cacheSubFolder)
Parametre Tip Tanım
cachePath String Belge önbelleğinin depolanacağı göreli veya mutlak yol.
cacheSubFolder String Eklenecek alt klasörcachePath.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıcachePath boş.
ArgumentNullException Ne zaman atıldıcacheSubFolder boş.

Ayrıca bakınız