TryGetValue

FileCache.TryGetValue<T> method

Deserialiseert gegevens die aan deze sleutel zijn gekoppeld, indien aanwezig.

public bool TryGetValue<T>(string key, out T value)
Parameter Type Beschrijving
key String Een sleutel die de gevraagde invoer identificeert.
value T& De gevonden waarde of null.

Winstwaarde

als de sleutel is gevonden.

True

Zie ook