Set

FileCache.Set method

Verileri yerel diske seri hale getirir.

public void Set(string key, object value)
Parametre Tip Tanım
key String Önbellek girişi için benzersiz bir tanımlayıcı.
value Object Serileştirilecek nesne.

Ayrıca bakınız