Set

FileCache.Set method

Serialiserar data till den lokala disken.

public void Set(string key, object value)
Parameter Typ Beskrivning
key String En unik identifierare för cache-posten.
value Object Objektet att serialisera.

Se även