TryGetValue

FileCache.TryGetValue<T> method

Avserialiserar data som är associerade med denna nyckel om sådan finns.

public bool TryGetValue<T>(string key, out T value)
Parameter Typ Beskrivning
key String En nyckel som identifierar den begärda posten.
value T& Det lokaliserade värdet eller null.

Returvärde

om nyckeln hittades.

True

Se även