TryGetValue

FileCache.TryGetValue<T> method

Varsa, bu anahtarla ilişkili verilerin serisini kaldırır.

public bool TryGetValue<T>(string key, out T value)
Parametre Tip Tanım
key String İstenen girişi tanımlayan bir anahtar.
value T& Bulunan değer veya null.

Geri dönüş değeri

anahtar bulunduysa.

True

Ayrıca bakınız