CreateFileStream

CreateFileStream delegate

Çıktı dosyası verilerini yazmak için kullanılan akışı başlatan yöntemi temsil eder.

public delegate Stream CreateFileStream();

Geri dönüş değeri

Çıktı dosyası verilerini yazmak için kullanılan akış.

Ayrıca bakınız