CreateFileStream

CreateFileStream delegate

Representerar metoden som instansierar ström som används för att skriva utdatafilsdata.

public delegate Stream CreateFileStream();

Returvärde

Strömmen som används för att skriva utdatafil.

Se även